معنی کلمه ابوروح در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوروح . [ اَ ] (اِخ ) (قاضی ...) او راست : مسائل ابی حازم .