معنی کلمه شیرگ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شیرگ . [ رَ ] (اِخ ) دهی است از بخش درمیان شهرستان بیرجند. سکنه ٔ آن 326 تن . آب آن از قنات است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).