معنی کلمه طبرکون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طبرکون . [ طَ ب َ ] (معرب ، ص ) (معرب تبرکون ) آنکه کفل زاویه نما (نوک تیز) و طویل دارد، چنانکه اسب . (دزی ج 2 ص 21). رجوع به تبرکون شود.