معنی کلمه خواجه بچه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خواجه بچه . [ خوا / خا ج َ / ج ِ ب َچ ْ چ ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بخش فدیشه ٔ شهرستان نیشابور. این دهکده در جلگه قرار دارد با آب و هوای معتدل و 227 تن سکنه . آب آن از قنات و محصول آن غلات و شغل اهالی زراعت وراه ارابه رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).