معنی کلمه فتح آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فتح آباد. [ ف َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان زنگی آباد بخش مرکزی شهرستان کرمان که در یکهزارگزی شمال باختری کرمان و یکهزارگزی شمال راه فرعی کرمان به زرند واقع است . دارای 15 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).