معنی کلمه طبرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طبرک . [ طَ ب َ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بازفت بخش اردل شهرستان شهرکرد، در 70هزارگزی شمال اردل و متصل به راه مالرو عمومی . کوهستانی ، معتدل با جنگل بلوط. 178 تن سکنه دارد. آب آن از چشمه و آب بازفت . محصول آنجا غلات ، پشم و روغن . شغل اهالی زراعت و گله داری و صنایع دستی زنان آنجا جاجیم بافی است . راه مالرو دارد. قشلاق سکنه ٔ عشایر اطراف مسجدسلیمان است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 10).