معنی کلمه قیاسرة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قیاسرة. [ ق َ س ِ رَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ قیسری .(منتهی الارب ) (اقرب الموارد). رجوع به قیسری شود.