معنی کلمه علی سغدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی سغدی . [ ع َ ی ِ س ُ ] (اِخ ) ابن حسین بن محمد سغدی حنفی . فقیه بود و در سال 461 هَ . ق . در بخارا درگذشت . نسبت او به «سغد» از نواحی سمرقند است . او راست : 1- النتف فی الفتاوی . 2- شرح بر کتاب خصاف در ادب قاضی بر مذهب ابوحنیفه . 3- شرح الجامع الکبیر شیبانی ، در فروع فقه حنفی . (از معجم المؤلفین از تاج التراجم ابن قطلوبغا ص 32 و الجواهر المضیئه ٔ قرشی ج 1 ص 361 و الفوائد البهیه ٔ لکنوی ص 121 و کشف الظنون ص 46 و هدیة العارفین ج 1 ص 691).