معنی کلمه خاتمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خاتمر. [ م َ ] (اِ) خواهر است و بکسر میم هم درست است . و بجای رای قرشت نون هم بنظر آمده است که خاتمن باشد . (برهان ).