معنی کلمه سیرین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیرین . (ص نسبی ) طعامی که دارای سیر باشد. (ناظم الاطباء).