معنی کلمه سیرک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیرک . [ رَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان چناران بخش حومه ٔ شهرستان مشهد. دارای 156 تن سکنه .آب آن از قنات . محصول آنجا غلات ، چغندر، بنشن و شغل اهالی زراعت است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 9).