معنی کلمه ساس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ساس . (اِخ ) نام طایفه ای قدیم از ایرانیان . (شعوری ) (استینگاس ) (ناظم الاطباء). رجوع به ماده ٔ قبل و ساسان شود.