معنی کلمه ثن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثن . [ ث ِ ] (ع اِ) علف خشک بر هم افتاده و بسیار.

حشیش خشک .

خشکی گیاه .

چوب سیاه .