معنی کلمه علی سالم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
علی سالم . [ ع َ سا ل ِ ] (اِخ ) علی محمد سالم بن سالم . وی در سال 1312 هَ . ق . در قید حیات بود و مدتی در جامع احمدی در طنطا بخدمت علم مشغول بود. او راست : 1- الانتقاد الادبی علی ستارات اشعار السید محمد القصبی التی وصفها فی کتابه المسمی بالعقد الذهبی . 2- الانتقاد الادبی فی الرد علی الشیخ احمد الظواهری . (ازمعجم المؤلفین از معجم المطبوعات سرکیس ص 1369).