معنی کلمه ضنوط در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضنوط. [ ض َ ] (ع ص ) زن دو دوست گیرنده . (منتهی الارب ).