معنی کلمه بزدیغره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
بزدیغره . [ ب ُ غ َ رَ ] (اِخ ) از قرای نیشابور است . و بزدیغری فقیه از آنجاست . (از معجم البلدان ). و رجوع به مرآت البلدان ج 1 ص 199 شود.