معنی کلمه نهزت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نهزت . [ ن ُ زَ ] (ع اِ) فرصت . (یادداشت مؤلف ). نهزة. رجوع به نهزة شود.

غنیمت . (یادداشت مؤلف ). نهزة. رجوع به نهزة شود.