معنی کلمه سیداق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سیداق . [ س َ ] (ع اِ) درختی است قوی ساق ، پوست آن سوزنده است و بخاکستر چوب آن ریسمان کتان را سپید کنند. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).