معنی کلمه شیران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شیران . (اِخ ) دهی از بخش مرکزی شهرستان اردبیل . سکنه ٔ آن 966 تن . آب آن از چشمه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).