معنی کلمه قاسمی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قاسمی . [ س ِ ](اِخ ) یوسف ، مکنی به ابوالحجاج . از دانشمندان است ، و از اوست «شرح ابوالحجاج یوسف القاسمی » بر ارجوزه ٔ سیوطی به نام «التثبیت فی لیلة المبیت » که به سال 1314 هَ . ق . در فاس در 255 صفحه به چاپ رسیده است . (معجم المطبوعات ج 1 ستون 300 و 301 و ج 2 ستون 1483).