معنی کلمه قون در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قون . [ ق ُ وَ ] (ع اِ) ج ِ قَونَة. (اقرب الموارد). رجوع به قونة شود.