معنی کلمه ده آقا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ده آقا. [ دِه ْ ] (اِخ ) دهی است از دهستان سربند پایین بخش سربند شهرستان اراک . واقع در 21هزارگزی جنوب خاوری آستانه .دارای 167 تن سکنه است . آب آن از قنات و چشمه . راه آن اتومبیل رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).