معنی کلمه قومیوس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قومیوس . [ ] (معرب ، اِ) قومیون . صمغ لوز است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به ماده ٔ قبل شود.