معنی کلمه لالی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لالی . (اِخ ) دهی از دهستان بخش قلعه زراس شهرستان اهوازواقع در 44 هزارگزی شمال قلعه ٔ زراس دارای 220 تن سکنه ٔ شیعه فارسی زبان . محصول آنجا غلات . شغل اهالی زراعت و راه مالرو است . (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6).