معنی کلمه ابودسمه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابودسمه . [ اَ ؟ ] (اِخ ) حبان بن یزید. محدث است .