معنی کلمه ضنفس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضنفس . [ ض ِ ف ِ ] (ع ص ) سست بطش . سست گرفت .

زود شکسته شونده .

سست .

ناکس .

زودرنج . (منتهی الارب ).