معنی کلمه شاطرگنبدی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاطرگنبدی . [ طِ گُم ْ ب َ ] (اِخ ) دیهی است از دهستان مشکین خاوری ، بخش مرکزی شهرستان مشکین شهر (خیاو) و واقع است در 15هزارگزی شوسه ٔ اردبیل به خیاو. جلگه ای و آب آن از انارچای و محصول عمده ٔ آن غلات و حبوبات و شغل اهالی آن زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).