معنی کلمه ذموران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذموران . [ ذَ ] (اِخ )ذموران و ذالان دو ده اند به صنعاء یمن نزدیک ذمار و گویند خوبروی تر از زنان این دو قریه در یمن نباشد.