معنی کلمه پاپاق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پاپاق . (اِ) کلاه قزاقان و بعض قبائل ترک . رجوع به پاپاخ شود.