معنی کلمه پالمر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پالمر. [ م ِ ] (اِخ ) قصبه ای به اتازونی در کشور ماساچوست بر ساحل رود شیکوپ دارای 6200 تن سکنه .