معنی کلمه ثموت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثموت . [ ث َ ] (ع ص ) آنکه گاه آرَمِش حدث کند.