معنی کلمه ده نو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ربعشامات بخش ششتمد شهرستان سبزوار. واقع در 62هزارگزی جنوب خاوری ششتمد. دارای 490 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).