معنی کلمه زاویان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زاویان . (اِخ ) دهی است از دهستان منگور بخش حومه ٔ شهرستان مهاباد. واقع در 62هزارگزی جنوب باختری مهاباد و 50هزارگزی جنوب باختری راه شوسه ٔ مهاباد به سردشت . درمنطقه ٔ کوهستانی ، سردسیر، سالم و سکنه ٔ آن 23 تن سنی ، کردی زبان اند. آب آن از رودخانه ٔ بادین آباد، محصول آن غلات ، توتون ، حبوب و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (فرهنگ جغرافیائی ایران ج 4).