معنی کلمه قوقوسیدو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوقوسیدو. [ ] (معرب ، اِ) جغد. (فهرست مخزن الادویه ).