معنی کلمه ده نو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ده نو. [ دِه ْ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان بویراحمد سردسیر بخش کهکیلویه ٔ شهرستان بهبهان . واقع در 68هزارگزی شمال خاوری بهبهان . دارای 125 تن سکنه . آب آن از چشمه تأمین می شود. ساکنین از طایفه ٔ بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).