معنی کلمه قوقلس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوقلس . [ ] (معرب ، اِ) عقرب . (از فهرست مخزن الادویه ).