معنی کلمه هبر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هبر. [ هََب َ ] (اِ) چرک و ریم زخم را گویند، و با بای فارسی هم آمده است . (برهان ) (ناظم الاطباء) (رشیدی ) (انجمن آرا). چرک و ریم بود. (فرهنگ نظام ). هپر : دشمنان بدجگر کُه را بسنبند از کلوخ دوستان نیک دل خم را بشویند از هبر . سنائی غزنوی . کس چو چاهی است پر زخون و هبر مردم از وی چه کار یابد و فر؟ پوربهای جامی (از جهانگیری ).