معنی کلمه خنفقیق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خنفقیق . [ خ َ ف َ ] (ع ص ، اِ) بسیار تیزرو از شترمادگان و شترمرغان .

سختی . سختی زمانه .

نوعی از رفتاراسب و آن جنبان رفتن باشد.

زن دلیر سبک . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).