معنی کلمه قوقبا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوقبا. [ قو ق َ ] (اِ) نام دارویی است مفتح .

نام گیاهی است . (ناظم الاطباء).