معنی کلمه ده ملامراد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ده ملامراد. [ دِه ْ م ُل ْ لا م ُ ] (اِخ ) دهی است از بخش میان کنگی شهرستان زابل . واقع در شش هزارگزی جنوب باختری ده دوست محمد. سکنه ٔ آن 100 تن . آب آن از رودخانه ٔ هیرمند تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).