معنی کلمه حفال در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حفال . [ ح ُ ] (ع اِ) گروه بزرگ . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

شیر گردآمده . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

بقیةالتفاریق و الاقماع من الزبیب . حشف . (اقرب الموارد).