معنی کلمه کنگو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کنگو. [ ک ُ گ ُ ] (اِخ ) جمهوری کنگو یا«کنگو برازاویل » یکی از کشورهای آفریقای استوایی است که در سال 1960 م . استقلال یافت و 342000 کیلومتر مربع وسعت و 860000 تن سکنه دارد. پایتخت آن برازاویل و زبان رسمی آنجا فرانسوی است . زراعت قهوه ، نیشکر وکتان رواج دارد و معادن آن فراوان است ، از آن جمله طلا و الماس و سرب و قلع و نفت حائز اهمیتند. این سرزمین در گذشته جزو مستعمرات فرانسه بود. (از لاروس ).