معنی کلمه فتح آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فتح آباد. [ ف َ ] (اِخ ) دهی از دهستان غار بخش ری شهرستان تهران که در 3 هزارگزی جنوب باختری شهرری قرار دارد وجلگه ای معتدل و دارای 164 تن سکنه است . آب آنجا از قنات تأمین میشود. محصول عمده اش صیفی ، سبزی ، چغندرقند، و شغل اهالی زراعت است . کنار راه شوسه ٔ تهران به قم واقع شده است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).