معنی کلمه ابوخالد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ابوخالد. [ اَ ل ِ ](اِخ ) واسطی . یکی از متکلمین زیدیه . (ابن الندیم ).