معنی کلمه قوشه خانه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوشه خانه . [ ق ُ ش َ ن َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان وفس عاشقلو بخش رزن شهرستان همدان ، سکنه ٔ آن 126 تن . آب آن از رودخانه . محصول آن غلات ، لبنیات و انگور. شغل اهالی آنجا زراعت و گله داری است .راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).