معنی کلمه کارل سلمان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کارل سلمان . [ س َ ] (اِخ ) کارل زالمان . رجوع به زالمان شود.