معنی کلمه قوشجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قوشجه . [ ق ُ ج َ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان پیشخور بخش رزن شهرستان همدان . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).