معنی کلمه خنذیان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خنذیان . [ خ ِ ] (ع ص ) بدزبان . (منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).