معنی کلمه کنع در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کنع. [ ک ُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ اکنع. (منتهی الارب ) (از ناظم الاطباء). رجوع به اکنع شود.