معنی کلمه ده شیخ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ده شیخ . [ دِه ْ ش َ / ش ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان شوش بخش ایذه شهرستان اهواز. واقع در 42هزارگزی شمال ایذه با 190 تن سکنه می باشد. آب آن از چشمه تأمین می شود. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).